Je bent hier:

Ons bestuur

Wij zijn het bestuur van 2024!

Jelle, Fabian, Evie, Tom en Mark

Elk jaar wordt er een nieuw bestuur gekozen door de leden van onze Kamer en wordt er een thema voor dat bestuursjaar gekozen.

Voor een (lokale) JCI-Kamer is het belangrijk dat het bestuur als eenheid optreedt. Als er een goed samenspel is, zal een positieve invloed uitgaan naar de Kamerleden. Ook de representatie van de Kamer is een zaak van teamwerk.

 

Schermafbeelding 2024-01-08 om 13.13.55

Tot de interne taken van het bestuur kunnen ondermeer worden gerekend:

  • het bevorderen van een goede sfeer en het onderling vertrouwen; het learning by doing-karakter zoveel mogelijk positief ondersteunen;
  • het medebepalen, informeren over en afstemmen van het te voeren beleid, waaronder het uitdragen van een visie over de toekomst van de Kamer;
  • het schriftelijk vastleggen van een goed ledenbeleid als mede zorg dragen voor de uitvoering hiervan;
  • de zorg van het notuleren en het vastleggen van afspraken; de zorg voor de documentatie en de archivering
  • het betrekken van de leden bij (belangrijke) beslissingen; de coördinatie van en het intern (doen) informeren over activiteiten;
  • het voeren van een financieel beleid; het onderkennen van kansen voor de Kamer in de meest brede zin van het woord. Dit creëert ideeën voor projecten, PR en ledengroei.

 

De externe taken van het bestuur bestaan ondermeer uit:

  • het representeren van de Kamer, waaronder het onderhouden van contacten met Federatiebestuur, Regiomanager, andere Kamers en Kamers in het buitenland;
  • het onderhouden van contacten met andere (service-)clubs; de communicatie (Public Relations): belangrijk is aandacht voor perscontacten;
  • het informeren over en uitdragen van beleid: waaronder het uitdragen van een visie over de toekomst van de Kamer;
  • het onderkennen van kansen voor de Kamer in de meest brede zin van het woord: ideeën voor projecten, PR en ledengroei.

Het motto bij dit alles is: het bestuur is er voor de Kamer en niet omgekeerd. 

IMG-20200712-WA0011

Commissies

Kascommissie

De kascommissie houdt toezicht op de financiën van de Kamer. Zij wordt steeds voor een jaar benoemd en bestaat in de regel uit twee gewone leden (niet-bestuursleden). Zorg ervoor dat de kascommissie tijdig wordt benoemd (bij voorkeur in de eerste vergadering van het verenigingsjaar!). Het verdient aanbeveling de leden van die commissie te laten kiezen door de algemene ledenvergadering van de Kamer.

Ledencommissie

De ledencommissie stelt het actieplan op met betrekking tot het ledenbeleid voor dat jaar in lijn met het ledenbeleid en legt dit ter goedkeuring voor aan het bestuur. Deze commissie is het eerste aanspreekpunt voor mensen die geïnteresseerd zijn in het lidmaatschap van JCI Utrecht. Zij voeren de kennismakingsgesprekken met de geïnteresseerden en adviseren het bestuur over het al dan niet kennismaken van de geïnteresseerden met de Kamer;, tevens inventariseert de bezwaren van individuele leden met betrekking tot het kennismaken van de geïnteresseerden en adviseert het bestuur daarin. Deze commissie is betrokken bij de voortgang van de aspiranten en informeert het bestuur hierover en blijven het het formele aanspreekpunt voor de aspiranten tot het lidmaatschap is toegekend. Ze zorgen dat elke kennismaker aan een buddy wordt gekoppeld en begeleiden de installatie-projecten en de commissie geeft het go/no go-besluit voor het uitvoeren van het installatie-project. Ook speelt deze commissie een rol in het advies aan het bestuur over het benoemen van een aspirant tot lid.

Fun commissie

Deze commissie organiseert alle leuke activiteiten waar we jaarlijks met elkaar veel plezier beleven. Deze activiteiten staan in het teken van verbinding met elkaar. Denk aan running diner, eindfeest, jaarlijkse BBQ voorjaar en/of in aug, jaarlijkse bootje varen, heren- dames diner, ALV award show, toerist in eigen land/stad, fundag schaatsen, smashroom, kookworkshop, barista cursus, sportdag en kartrekker in leden enthousiasmeren in en informeren over onze (inter)nationale congressen.