Je bent hier:

Kom kennismaken!

Iedere derde donderdag van de maand

Kom vrijblijvend kennismaken tijdens onze maandelijke vergadering!

Persoonlijke ontwikkeling, geïnspireerd raken, energie krijgen en impact maken. Onze Kamer komt maandelijks bij elkaar. We vergaderen op onze ALV. Daar bespreken we onze social impact evenementen, projecten en andere lopende zaken.

Tijdens de andere bijeenkomsten worden activiteiten georganiseerd. Denk hierbij aan onze projecten, bedrijfsbezoeken of inspiratiesessies. Ook hebben we verschillende social events zoals maandelijkse borrels, een jaarlijkse BBQ, evenementen rondom Pasen, het kerstdiner en een nieuwjaarsborrel. We starten altijd met een hapje eten met elkaar. En achteraf is er gelegenheid voor een drankje!

Selectiecriteria

We streven naar diversiteit: we proberen zoveel mogelijk verschillende beroepsgroepen & achtergronden binnen onze club te verwelkomen. Dit betekent ook dat we zorgvuldig afwegen of het nieuwe lid een aanvulling is op de huidige leden aan de hand van een selectiecriteria.

Proces

Interesse kenbaar maken is in de eerste 2-4 weken. Dan volgt er een meet-up met 2 leden. Vervolgens een periode van kennismaken van 3 mnden. Tussen de 4 en 12 mnden organiseer je een installatie-project. Dit gehele proces bedoeling duurt max 12 mnden.

Lidmaatschap

Wat tof dat je een lidmaatschap overweegt! Lees hier meer over de kosten, ledenbeleid en onze statuten, een buddy hebben, waar je ons allemaal kan vinden op social media en al onze communicatie-kanalen als je lid bent. Leuk ons ons te volgen via Facebook, Linkedin en Instagram!

Toolkit Aspi-project

Een Aspirant levert in een groepje van 2 tot 5 personen een project op waarmee hij of zij zich als het ware “installeert in de Kamer. In de periode van van max 12 maanden na kennismaking. Hiervoor worden richtlijnen meegegeven, wat helpt om het project zodanig een succes te maken. 

Ledenbeleid

Het ledenbeleid geeft invulling aan de ontwikkeling van de Kamer en definieert de visie op het ledenbeleid. Het beleid wordt voor onbepaalde tijd vastgesteld en wordt regelmatig door de ledencie geëvalueerd. Jaarlijks wordt door de ledencie een actieplan opgesteld.

Voordelen van de kennismakingstijd

Neem deel aan 3 vergaderingen/activiteiten

Kom aanvoelen of JCI bij jou past. ontwikkel je, raak geïnspireerd, krijg energie krijgen en maak impact. Na deze drie activiteiten / vergaderingen weet je wel of je door wil. Je mag bij alles aansluiten.

Buddysysteem

Een lid van JCI Utrecht is jouw buddy fungeert als begeleider en informatiebron en ziet erop toe dat jij als Kennismaker/Aspirant aansluiting houdt & vindt met de Kamer.

Geen kosten totdat je besluit aspirant lid te worden

Word je Aspirant? Dan wordt de contributie van de kennismakingsperiode met terugwerkende kracht in rekening gebracht t/m dec dat jaar. Indien je besluit te stoppen, is de kennismakingsperiode geheel kosteloos.

Ruim de tijd om te bepalen of JCI bij je past

De kennismakingsperiode is ruim 3 mnden en gratis. Je mag aan alle activiteiten deelnemen en in deze periode krijg je al een buddy toegewezen.

Meld je nu aan om kennis te maken!