Je bent hier:

Richtlijnen Aspirantenproject

Toolkit aspirantenproject

In deze periode voer je als Aspirantlid samen met andere Aspiranten (groepje van 2 tot 5 personen) een Installatie-project uit. Deze periode is waardevol omdat je vaak een hechte band opbouwt met jouw groepje en je leert de kamerleden beter kennen. Je “installeert” je als het ware. Het zijn projecten waar zowel de Kamer als de Aspiranten iets van leren. Om het project helemaal te laten slagen, hebben wij een aantal richtlijnen voor een succesvol Aspiranten-project.

Richtlijnen aspirantenproject

Leeraspect: Zowel de Kamer als de Aspiranten moeten er iets van leren.

Vernieuwend: Het mag geen herhaling zijn van een project dat in de afgelopen vijf tot tien jaar al eens is uitgevoerd binnen de Kamer.

Onderwerp: Belangrijk is, is dat het iets is wat de Aspirant niet in het dagelijks leven doet.

Deelnemers: Iedereen van de Kamer moet kunnen deelnemen, indien zij dat wensen.

Kosten: Er mogen aan het project geen verplichte kosten verbonden zijn voor de Kamer en de deelnemende (aspi-rant-) leden.

Pijlers JCI: Het project is gerelateerd aan één van de vier pijlers van JCI: Business, Community, Training en International.

Locatie: Het project wordt bij voorkeur in (de buurt van) Utrecht uitgevoerd.

Goedkeuring: Het idee voor het installatieproject dient ter goed-keuring voorgelegd te worden aan de ledencommissie vóórdat de uitvoering in gang wordt gezet. De leden-commissie besluit of het project in voldoende mate de richtlijnen volgt.

Periode: De Aspirant(en) voeren dit project bij voorkeur circa 6 maanden, uiterlijk 1 jaar na zijn/haar 1e ALV uit

Projectvoorstel

Waarom vragen we een projectvoorstel te schrijven? Het projectvoorstel geeft een goed samenhangend beeld van het totale project en biedt voldoende basis voor de ledencommissie om het project goed te keuren, zodat jullie goed van start gaan!

Volg vaste stappen, defineer:

  • Wat is de aanleiding van jouw project?
  • Wat is het doel van jouw project?
  • Welk eindresultaat van jouw project?
  • Hoe ga je het project aanpakken? 
  • Hoe ga je deze stappen opdelen in projectfasen? 
  • Hoeveel tijd kost het uitvoeren van het project? 
  • Welke mensen heb je nodig in en rondom je project? 
  • Welke activiteiten moet je hiervoor uitvoeren? 
  • Welke risico’s zie je die jouw project zouden kunnen hinderen? 
  • Hoe informeer je mensen over het project?

Voorbeeld van recente afgeronde projecten: